Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/web/virtuals/115983/virtual/www/domains/otevreneinovace.cz/Nette/loader.php on line 19
Média | Otevřené Inovace

Média

Otevřené inovace nabízí firmám možnost se posunout na nové trhy a hledat nové zákazníky

 

Každá firma snažící se udržet a upevnit si svoje postavení na trhu, nebo hledající nové trhy, by měla uplatňovat vhodnou inovační politiku, která umožňuje dosáhnout vysoké konkurenceschopnosti. Inovace jsou vyvrcholením celé série vědeckých, technických, organizačních, finančních a obchodních činností a musí jim předcházet velké vynaložené úsilí. Inovace vznikaly nejdříve v uzavřeném, silně vertikálně integrovaném systému, kdy firmy prováděly výzkum samostatně, včetně podpůrných projektů. Časem se však ukázalo, že tato cesta je velmi málo efektivní, jelikož je vhodné aplikovat také podněty či výsledky jiných výzkumů prováděného zvenčí. Světově úspěšné firmy pochopily výhodu přístupu otevřených inovací již před lety, v Čechách se tento trend prosazuje teprve v posledních letech.

 

Česká republika má k dispozici celou řadu kvalitních výzkumných pracovišť, která dosahují výsledků srovnatelných se světovou špičkou, a rozvinutou technologickou základnou ve zpracovatelském průmyslu. Překážky, které brání účinnému využíváni poznatků výzkumu a vývoje v inovacích, přetrvávají jak na straně tvorby znalostí (tj. ve veřejných organizacích), tak na straně subjektů veřejného sektoru, které by tyto znalosti měly pro svůj rozvoj a činnost využívat.  Zlínský kraj na tuto situaci reagoval a inicioval systém Otevřené inovace – Inovace 2, který spojil odborníky z akademické sféry s průmyslovou praxí a napomohl tak přenosu znalostí. Systém Otevřené inovace - Inovace 2 byl vyvinut pro firmy, které potřebují a hledají externí specialisty – řešitele svých inovačních výzev, s cílem úspory času, energie a tím i peněz. Systém současně umožňuje řešitelům nabídnout své výzkumné a vývojové kapacity pro potenciální spolupráci se zadavatelem výzvy. Celý tento systém byl připraven Technologickým inovačním centrem, které vytvořilo kapacity pro jeho efektivní fungování. TIC je společnost, kterou založil v roce 2005 Zlínský kraj a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně za účelem podpory podnikání a inovací ve zlínském regionu.

 

 

Otevřené inovace jsou virtuálním tržištěm, kde se potkávají firmy, které hledají řešení svého problému – vyspecifikují a podají inovační výzvu, s řešiteli – společnostmi, vysokými školami, výzkumnými týmy nebo i jednotlivci, kteří jsou schopni dané firmě nabízet možná řešení. Podstatou propojení jednotlivých subjektů jsou buď zadané inovační výzvy ze strany firem/zadavatelů nebo nabídky možných výzkumných a vývojových kapacit pro potenciální spolupráci. Síť obsahuje velký počet kvalifikovaných odborníků i institucí, kteří mají zájem nabídnout svá řešení, a na tyto výzvy mohou reagovat. Systém pracuje v přehledném webovém rozhraní prostřednictvím webového portálu www.otevreneinovace.cz, dále nabízí asistenční služby, právní servis a daňovou optimalizaci pro firmy. Otevřené inovace – Inovace 2 nabízí také poradenství v oblasti uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Firmy, které úkoly zadávají a firmy, které je řeší, mohou díky této možnosti ušetřit významné finanční prostředky na daních. Náklady spojené s výzkumem a vývojem si společnosti mohou odečíst 2x ze základu daně.

 

 

Tato služba je poskytována ve spolupráci se společností SmarTech Solutions. Výhoda spolupráce se SmarTech Solutions spočívá v tom, že Vám celý proces zrealizuje od začátku až do konce, čímž šetří Váš čas. Disponuje technickými konzultanty, kteří zanalyzují Vaše činnosti a vyberou ty, které lze uplatnit bez rizika. Následně vypracuje potřebnou technickou dokumentaci a evidenci nákladů na VaV. Za správnost realizace ručí svou odborností, pojištěním a také svou odměnou.

 

Evropská unie i Česká republika vidí budoucnost své konkurenceschopnosti v inovacích. Inovační podnikatelské prostředí je jednou ze stěžejních oblastí, o jejíž rozvoj se snaží evropská strategie růstu Evropa 2020. Společně s evropským trendem budou inovace hrát v několika dalších letech velkou roli, zejména z pohledu dotačního financování. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR již pracuje s prioritami, které budou financovány z evropských prostředků po roce 2014. Jedná se o podporu společnostem ve zlepšení jejich postavení na mezinárodním trhu právě prostřednictvím inovací, vědy a výzkumu, ale i o podporu zavedeným inovačním společnostem jejich potenciál komerčně zhodnotit. Součástí systému Otevřené inovace bude i tržiště pro komercionalizaci výsledků výzkumu a vývoje