Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/web/virtuals/115983/virtual/www/domains/otevreneinovace.cz/Nette/loader.php on line 19
O projektu | Otevřené Inovace

O projektu

Co je otevřená inovace?

Principem otevřených inovací je využití znalostí z vnějšího prostředí pro urychlení inovací ve firmě. Předpokládá se, že firmy mohou a měly by používat externí nápady, stejně jako interní myšlenky, pro rozvoj svých technologií a / nebo trhů. Firmy by měly být otevřené k tomu, aby znalosti vyvinuté interně daly k dispozici ostatním, kteří jsou schopni je používat nebo je dále rozvíjet.

 

Jak to funguje

Portál Otevřené Inovace, Inovace2 propojuje firemní a veřejný sektor, jako jsou univerzity, výzkumné organizace či fyzické osoby, při hledání inovativního řešení problému.

Firmy – Zadavatelé zveřejňují prostřednictvím portálu Otevřené Inovace, Inovace2 své nejnaléhavější inovační potřeby - Výzvy  a vyzívají Řešitele  k předkládání konkrétního řešení dané potřeby, které firmám pomáhá inovovat rychleji, lépe a s minimálním rizikem. Za nejlepší řešení daného problému zadavatelé nabízí řešitelům zajímavou finanční odměnu.

 

Inovativní řešení

Platforma Otevřené Inovace, Inovace2 poskytuje firmám, vysoce kvalitní a včasné řešení jejich inovační potřeby pomocí vlastní databáze kvalifikovaných řešitelů, kteří jsou motivováni jednak ziskem finanční odměny, ale v neposlední řadě také touhou po seberealizaci a uznání. Tímto způsobem může zadavatel získat řešení i velmi složitého problému, který není schopen řešit vlastními interními zdroji.

 

Platíte pouze za úspěšné řešení

Finanční odměna je poskytována autorovi nejlepšího řešení, které vybere sám zadavatel na základě předem definovaných kritérií uvedených ve výzvě. Zadavatel se může rozhodnout o výši finanční odměny pro nejlepší řešení, pokud nebude plně splňovat specifické požadavky na úroveň řešení.

Po vyplacení odměny řešiteli bude převedeno duševní vlastnictví obsažené v nabízeném řešení převedeno formou licence na zadavatele. Zadavatelé tak ušetří čas a náklady, které by jinak museli vynaložit na interní výzkumné kapacity nebo externí kvalifikované konzultanty.

 

Garance důvěrnosti

V zájmu ochrany identity zadavatele jsou výzvy zveřejňovány anonymně a veškerá komunikace mezi zadavatelem a řešitelem probíhá prostřednictvím operátora portálu. Přijatá řešení jsou považována za důvěrné a slouží pouze pro potřeby vyhodnocení nejlepšího řešení zadavatelem. Před využíváním služeb portálu Otevřené Inovace, Inovace2  si, prosím, přečtěte Obchodní podmínky