Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/web/virtuals/115983/virtual/www/domains/otevreneinovace.cz/Nette/loader.php on line 19
Slovník pojmů | Otevřené Inovace

Slovník pojmů

Číslo Pojem Vysvětlivka
1 Administrátor Osoba pověřená administrací inovačních výzev a inciativ Aktivních členů IPZK
2 Beneficient Firma, která se aktivně (finančně, zdrojově) zapojí do vyhlášené výzvy
3 Finanční plnění Objem finančních prostředků, které Zadavatel zaplatí Řešiteli za poskytnuté řešení
4 Inovační výzva Inovační potřeba, problém, tematický úkol, projekt vyhlášený zadavatelem ve standardním formátu 
5 Inovační výzvy - Kategorie Každá Inovační výzva bude zadavatelem zařazena do jedné ze dvou základních Kategorií podle zralosti/komplexnosti hledaného řešení; (pro lepší pochopení jsou uvedeny i jejich ekvivalenty v pojetí InnoCentive)
 -  Teoretické řešení Inovační námět (průlomová idea) : návrh a základní charakteristika řešení. Design řešení : podrobný popis navrženého řešení, detailní specifikace, požadavky a předpoklady 
 -  Prototyp Prototyp, vzor, model : vzorový produkt + průkazné testy funkčnosti navrženého řešení . Finální produkt/služba : výzva k dodavatelskému partnerství v konkrétním výrobkovém/servisním oboru
6 Inovační platforma Síť Zadavetalů, Řešitelů a Beneficientů, ve které se řeší Inovační výzvy a sdílí know-how.
7 IPZK Inovační platforma Zlínského kraje
8 Kapacity Nabídka odborníků, znalců, expertů, lidí s odbornou autoritou
9 Know How Technologické, informační a znalostní předpoklady pro určitou činnost
10 Licencovaný produkt Produkt, u kterého vlastník licence umožňuje jiným suběktům určitým způsobem a za určitých okolností užívat tento produkt
11 Obsahové náležitost Metriky (objektivně ověřitelné indikátory), které jednoznačně vymezují výstupy, jež mají Řešitelé předložit Zadavateli a Beneficientům Inovační výzvy; Kritéria řešení poskytují objektivní parametry pro posouzení nároku na vyplacení finančního plnění nebo jeho části
12 Otevřené inovace, Inovace2 Komerční název IPZK
13 Operátor Technologické inovační centrum 
14 Portál IPZK Databázový a komunikační virtuální prostor na podporu produktů otevřených inovací.
15 Projekty dodavatelské Projekty Inovačních výzev řešeny řešiteli
16 Projekty kolaborativní Společný řešitelský tým Zadavatele a nebo více partnerských firem-Beneficientů, společný projekt.
17 Registrovaní uživatelé Zadavatelé a Řešitelé registrovaní na webu Otevřené inovace, Inovace2
18 Řešitelé Fyzická nebo právnická osoba, která podá nabídku řešení v rozsahu stanovených obsahových náležitostí
19 TIC Technologické inovační centrum - Operátor platformy
20 Výstupy očekávané Jsou definovány obsahovými náležitostmi Inovační výzvy
21 VaV organizace Výzkumné a Vývojové organizace
22 Zadavatel Firma vyhlašující inovační výzvu/podávající inovační výzvu
23 Zakladatelský člen Firma, která se účastnila pilotního projektu a bude vedena v Inovační platformě ve specifickém režimu
24 Zlínský kraj Subjekt financující projekt